Skip links

Planujesz zakup działki pod dom? Sprawdź, co to jest MPZP

MPZP to jeden z najważniejszych dokumentów, z jakim powinniśmy zapoznać się jeszcze przed zakupem działki i projektu domu. Znajdują się w nim istotne kryteria dotyczące najważniejszych parametrów budynku czy też linii zabudowy, a niedostosowanie się do nich może uniemożliwić nam wzniesienie wymarzonego obiektu mieszkalnego. Czym jest MPZP, jakie informacje zawiera oraz dlaczego jest tak ważny dla każdego inwestora?

MPZP – co to takiego?

Posiadając wstępnie wybrany projekt domu warto jeszcze przed jego zakupem zapoznać się z MPZP, czyli Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. MPZP to akt prawny składający się z dwóch części – opisowej i rysunkowej. Jego przygotowaniem zajmuje się rada miasta lub gminy, jest uchwalany w drodze głosowania. To dokument jawny, z którym każdy z nas może zapoznać się w urzędzie miasta lub gminy. Aktualnie coraz więcej planów miejscowych jest udostępnianych także w witrynach internetowych bądź Biuletynie Informacji Publicznej. Zadaniem MPZP jest zachowanie ładu przestrzennego na obszarze objętym planem oraz uregulowanie sposobu jego wykorzystania. Ustala on przeznaczenie terenu oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego; określa także sposób zagospodarowania i warunków zabudowy przestrzeni. W konsekwencji jest jednym z dokumentów, które są brane przez urzędników pod uwagę podczas przyznawania pozwolenia na budowę. Czasami może zdarzyć się, że interesująca nas działka nie jest objęta planem miejscowym. W takiej sytuacji pozostanie nam wnioskowanie o Warunki Zabudowy, które również informują o możliwościach zagospodarowania wskazanej posesji.

Co zawiera MPZP?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to akt, który zawiera wiele istotnych wytycznych. Określa on przeznaczenie terenu konkretnej działki oraz zasady sytuowania obiektów na niej, obejmujące m.in. jego położenie względem drogi czy możliwość zlokalizowania przy granicy. Wskazuje, jakie cechy może mieć budynek, który ma powstać na objętej planem posesji, ułatwiając nam dokonanie najlepszego wyboru podczas przeglądania projektów domów. Informuje o rodzaju mediów oraz zasadach kształtowania zieleni w taki sposób, by były one pomocne w ochronie środowiska naturalnego. W MPZP uwzględnione są również planowane przebiegi dróg, ścieżek rowerowych i innych prac budowlanych, związanych z realizacją celów publicznych.

MPZP a zakup działki

Podoba nam się działka wystawiona na sprzedaż i chcielibyśmy wznieść na niej swój dom? Zanim podejmiemy decyzję o zakupie, koniecznie zapoznajmy się z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dowiemy się z niego, czy na wybranej posesji możliwa będzie budowa oraz jakie parametry powinien posiadać planowany obiekt mieszkalny – zarówno pod względem wielkości, jak i geometrii dachu. W MPZP znajdziemy informacje, czy w bliżej nieokreślonej przyszłości w pobliżu działki będą mogły powstać sklepy, przedszkola, placówki medyczne czy ruchliwa droga. W planie miejscowym określone są także linie zabudowy, czyli obszar wymaganego położenia budynków. Jeżeli interesuje nas zakup nieruchomości gruntowej, która ma dopiero zostać podzielona na mniejsze części, w MPZP sprawdzimy, jakie są zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, który powinien być dobrze znany wszystkim osobom planującym zakup działki pod budowę. Informuje on nie tylko o jej przeznaczeniu, ale również o najważniejszych parametrach obiektu, jaki może powstać na jej terenie. Z tego względu jest to obowiązkowa pozycja na liście każdego inwestora, który jest dopiero na etapie wyboru działki lub przeglądania projektów domów.

Zdjęcie: Projekt M253 Szczęśliwy z kolekcji Muratora, arch. Katarzyna Słupeczańska

Artykuł sponsorowany: Nowoczesne domy od MURATORA – https://projekty.muratordom.pl/domy/projekty-domow-nowoczesnych-i-z-nuta-nowoczesnosci/